14k Toilet Chain with Diamond Cross

14k Toilet Chain with Diamond Cross

14KT Yellow Gold 20" Toilet chain , 13-3pt Dia, 11-4pt Dia,  1-10pt Dia, 0.93CT TW. Dia. Weight:4.10g

    $799.99Price