14k Toilet Chain with Diamond Cross

14k Toilet Chain with Diamond Cross

20" Toilet chain  , 13 3pt Dia, 11 14pt Dia,  1 10pt Dia 4.10g

    $800.00Price